Fakta o infrazvuku

Žádný strach z infrazvuku

Základní údaje k limitům hluku v ČR a závěry k údajnému spojování infrazvuku s větrnými elektrárnami jsou k dispozici ZDE.

Infrazvuk při činnosti větrných elektráren prakticky nevzniká, při podrobné analýze mohou být hladiny mírně zvýšené, ale jeho vliv na lidské zdraví je zanedbatelný, říká Ing. Aleš Jiráska z Národní referenční laboratoře pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí.

(Dotazy byly formulovány Hnutím DUHA s využitím dotazů laické i odborné veřejnosti.) Originál dokumentu je ke stažení ZDE.

Snižuje se vliv infrazvuku oddalováním zdroje od obydlených sídel?

Ano, avšak méně než hluk na vyšších frekvencích, viz výše. Dále jsou hodnoty útlumu způsobeného pohlcováním v atmosféře závislé na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu, ve výpočtech je proto uvažováno s teplotou 10 °C a relativní vlhkostí 70 %. Útlumy jsou v souladu s normou ČSN ISO 9613-2 počítány od frekvence 50 Hz, protože nižší frekvence nejsou u žádných zařízení standardně udávány. V případě VTE by však byl posuzován spíše hluk větru, stejně jako při měření reálných VTE při kolaudaci.

Více informací na www.nrl.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích

NÁRODNÍ  REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO MĚŘENÍ A POSUZOVÁNÍ HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí

Tel.: 465 352 019 IČ: 71009477 www.nrl.cz

Fax: 465 524 328 DIČ: CZ71009477 nrl@zupu.cz