Výzkum veřejného mínění

Výzkumy dokazují, že větší část původních obav obyvatel zmizí při kontaktu s každodenní realitou. 

Jeden z výzkumů z moravských vesnic přinesla před časem bakalářské práce studenta brněnské Masarykovy univerzity Petra Kučery. Podle výstupů tohoto materiálu se před instalací větrných elektráren obyvatelé dotčených obcí nejvíce obávali hluku (38,1 %), rušení kvality signálů TV, rádia a mobilních operátorů (29,4 %), narušení krajinného rázu (24,9 %) a přítomnosti strojů blízko svých obydlí (22,8 %). Po dokončení výstavby se původní výhrady u hluku snížily na 22,1 %, u narušení signálů přijímačů na 25,5 % a u blízkosti strojů k obydlené zástavbě 20,3 %. Výhrady k narušení krajinného rázu zůstaly na stejné úrovni.

Šetření dále prokázalo, že jednoznačně největšími příznivci výstavby VE byli respondenti se všeobecným maturitním vzděláním (80,7 %), dále byli s velkým odstupem vysokoškoláci (60,5 %) a osoby se středním vzděláním bez maturity (56,9 %).