Větrné elektrárny Věžnice

Koncem roku 2009 zahájila provoz dvojice moderních větrných elektráren u obce Věžnice na území kraje Vysočina. Stroje, které provozuje společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, pokryjí svou roční produkcí spotřebu více než 2 tisíc domácností.

Generálním dodavatelem projektu je ŠKODA PRAHA Invest. Technologii obou strojů o jednotkovém instalovaném výkonu 2,05 MW dodala německá společnost REpower Systems.

Lokalita se nachází mezi Polnou a Přibyslaví v nadmořské výšce přesahující 500 metrů a disponuje příznivými větrnými podmínkami. Rychlost větru zde ve 100 metrové výšce dosahuje v průměru 6-7 m/s.

Pohled do nitra jedné z věžnických větrných elektráren očima reportérů serveru Novinky.cz

Technologie větrných elektráren v lokalitě Věžnice

Výrobce REpower Systems AG
Typ větrné elektrárny REpower MM92
Jmenovitý výkon 2 050 kW
Výška do osy rotoru 80m
Průměr rotoru 92,5 m
Celková výška 126,3 m
Průměr paty věže 4,3 m
Celková hmotnost 254,8 tun
Regulace výkonu Pitch, aktivní regulace otáček změnou úhlu náběhu rotorových listů
Pracovní otáčky rotoru 7 – 16 ot/min
Generátor asynchronní 900 - 1800 ot/min, U = 690V
Doba výstavby září – prosinec 2009 (zemní práce, montáž, seřizování, předprovozní zkoušky)
Regulace výkonu Pitch, aktivní regulace otáček změnou úhlu náběhu rotorových listů
Pracovní otáčky rotoru 7 – 16 ot/min
Generátor asynchronní 900 - 1800 ot/min, U = 690V
Doba výstavby září – prosinec 2009 (zemní práce, montáž, seřizování, předprovozní zkoušky)

Podle výsledků hlukové studie, která byla součástí posuzování vlivů stavby na životní prostředí, splňuje stavba veškeré limity.