15. 1. 2019

Skupina ČEZ rozšiřuje působnost ve Francii na více než 215 MW výkonu. Vstupuje do developmentu dalších osmi projektů.

Projekty onshore větrných elektráren ve Francii o potenciálním celkovém instalovaném výkonu až 116 MW získala Skupina ČEZ. Elektrárny ve fázi pokročilého developmentu, které disponují provozní podporou ve formě garantované výkupní ceny na 15 let, odkoupila společnost CEZ France SAS od renomované developerské společnosti ABO Wind. Momentálně ČEZ ve Francii připravuje výstavbu větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu více než 215 MW. První turbíny by měly začít dodávat ekologickou elektřinu do sítě už letos.

„Loni oznámené ambicióznější klimaticko-energetické cíle EU vytvářejí velký prostor pro posilování naší přítomnosti na západoevropských trzích se stabilní regulatorikou v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Po akvizicích již fungujících onshore farem větrných elektráren postupně přesouváme naši pozornost na projekty ve fázi developmentu a následné výstavby. Ve Francii jsme v roce 2017 vstoupili do devíti projektů, z nichž jako první by ještě letos měly zahájit dodávky ekologické elektřiny větrné turbíny v lokalitě Áscheres-le-Marché,“ uvedl Tomáš Pleskač, ředitel divize Nová energetika a distribuce.

„Díky plošnému rozptýlení projektů po celé Francii jsme dosáhli významného omezení rizika developmentu. I na tomto trhu jsme nyní připraveni využít know-how Skupiny ČEZ získané při výstavbě a provozu větrných farem v Německu nebo Rumunsku. Získané projekty onshore větrných elektráren disponují 15letou provozní podporou v režimu garantované výkupní ceny,“ uvádí Martin Pacovský, ředitel útvaru obnovitelné zdroje ČEZ. Zkušenosti a vyjednané nákupní podmínky by následně měly přispět ke zvýšení úspěšnosti developmentu obnovitelných zdrojů v České republice.

Za dokončení development fáze projektů bude zodpovědná společnost ABO Wind, a to včetně následného zajištění výstavby. Celkové nastavení vztahů s partnery umožní Skupině ČEZ strukturovat provoz a údržbu a výrazně tak tlačit na snížení provozních nákladů projektů.

Francie patří mezi významné obchodní partnery ČR, hodnota loňského exportu činila 8,1 miliardy EUR, import představoval 4,6 miliardy EUR. Vzájemná obchodní výměna se po vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004 více než zdvojnásobila. Podobně jako působení na německém trhu obnovitelných zdrojů mohou být i aktivity ve Francii přínosem v přebírání zkušeností aplikovatelných následně v ČR.

Věděli jste, že…

…Skupina ČEZ provozuje v Evropě větrné parky o souhrnném instalovaném výkonu přesahujícím 740 MW?

… díky novým akvizicím se nyní zhruba 75 % portfolia Skupiny ČEZ v sektoru větrných elektráren v západní Evropě nachází ve stádiu developmentu?

… kromě německého trhu sleduje ČEZ vhodné příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů také v ostatních evropských zemích s cílem vystavět stabilní portfolio aktiv v různých fázích životního cyklu a poskytovat navazující služby?