Větrný park
Fantanele - Cogealac

Největší přímořská větrná farma v Evropě s instalovaným výkonem ve výši 600 MW se začala stavět v roce 2008. První z celkového počtu 240 turbín byla spuštěna v červnu 2010, poslední společnost ČEZ připojila v říjnu 2012.  Větrný park Fantanele a Cogealac v Rumunsku tak předstihl svého konkurenta ve Skotsku. Pyšní se titulem největší pevninské větrné farmy v Evropě a zároveň je v této kategorii považována za devátou největší na světě. V Rumunsku představuje pětinu instalované kapacity větru.

Větrná farma Fantanele-Cogealac pokrývá v Rumunsku 7 % výroby z obnovitelných zdrojů. Nachází se na ploše 12 x 6 kilometrů v rumunské provincii Dobrudža, ve vzdálenosti 17 kilometrů od Černého moře.

Výstavba probíhala ve dvou etapách: v říjnu 2008 byla zahájena výstavba 600hektarového Fantanele, na níž v roce 2010 navázala výstavba 500hektarového Cogealacu.

 

V rámci projektu bylo potřeba vybudovat na 200 km přístupových cest a přes 280 km kabelových zákopů. V projektu jsou instalovány větrné turbíny GE 2,5xl s jednotkovým instalovaným výkonem 2,5 MW. Jedná se o typ větrné elektrárny s výškou 100 metrů a průměrem rotoru 99 metrů. Jednotlivé komponenty turbín byly vyrobeny v několika různých zemích - v Německu, Dánsku, České republice, Polsku, ale i v Brazílii. Základny turbín jsou od sebe 700 metrů a sahají až do hloubky 24 metrů. Projekt je umístěn s maximálním ohledem na životní prostředí, větrné podmínky v lokalitě jsou výtečné.

Elektřina z vody, větru, slunce a biomasy je v Rumunsku podporována systémem tzv. zelených certifikátů, které výrobce elektřiny obdrží za vyrobenou elektřinu.