Využívání větrné energie ve světě

větrná elektrárnaVítr resp. větrná energie byla využívána již v dávné době pomocí větrných mlýnů. Jejich původ bývá nejčastěji přisuzován oblasti Persko – arabské. Nejstarší, dosud zachovalé zděné větrné mlýny v Moonu u Alexandrie jsou staré asi tři tisíce let. Podle jedné z teorií pronikla výstavba větrných mlýnů do Evropy prostřednictvím Arabů, jejichž říše sahala v 8. století až na Pyrenejský poloostrov. Nejstarší zmínka o evropském větrném mlýně je však v anglosaské listině z roku 833. Počátkem 12. století byl znám větrný mlýn ve Francii, roku 1274 v Nizozemí, ve 13. století v Německu atd.

Technologii větrných mlýnů přejaly o mnoho let později větrné elektrárny. První VE v Evropě vyvinul a postavil Poul la Cour v roce 1891 v Dánsku. Konstrukci větrného motoru vylepšil v roce 1930 Francouz George J. Darreius. Jeho technologie byla převratná ovšem prosadila se až v 70. letech 20. století. V té době nastaly obavy z vyčerpání neobnovitelných zdrojů, z produkce skleníkových plynů a z napjatého stavu absorpční kapacity přírodních systémů pro odpadní látky produkované při výrobě elektrické energie. Dalším důležitým impulsem pro rozvoj větrné energetiky bylo embargo zemí OPEC na vývoz ropy do průmyslově vyspělých zemí. Embargo bylo vyhlášeno na podzim roku 1973. Evropa začala hledat obnovitelné zdroje energie a koncem 70. let byly uvedeny do provozu první, v té době moderní, větrné elektrárny. K největším průkopníkům patřilo Dánsko a tehdejší západní Německo.

Vývoj moderní větrné energetiky ve světě je sledován především podle instalovaného výkonu VE v jednotlivých zemích. Ten v posledních 10 letech nepřetržitě stoupá, celosvětově bylo ke konci roku 2010 ve větrných elektrárnách instalováno téměř 195 000 MW.

V Německu pokrývá větrná energie 7,2 procenta z celkové spotřeby elektrické energie. Spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko a Meklenbursko-Přední Pomořansko pokrývají energií z větru 36, resp. 35 procent své spotřeby.

Dosažení výroby 20 % celkové elektrické energie z větru předpokládá v USA do roku 2030 scénář Contribution to U.S. Electricity Supply, který minulý měsíc představila AmericanWind Energy Association. Dokument potvrzuje využitelnost ale i komerční vyspělost větrné energie. Do roku 2018 se předpokládá instalace 16 tisíc MW, zbylá kapacita k dosažení 20% hranice se předpokládá během dalších 12 let. Náklady na celý scénář by měly být jen o 2 % vyšší než náklady na pořízení srovnatelných zdrojů elektrické energie se stejným instalovaným výkonem. Dodaná energie z větrných elektráren bude mít podle studie stejný efekt jako odstranění 140 milionů automobilů z amerických silnic.

Výkon instalovaný ve větrných elektrárnách zemí EU (ke konci roku 2017)

Země Výkon v MW
Česká republika 308
Belgie 2 843
Bulharsko 691
Dánsko 5 476
Estonsko 310
Finsko 2 071
Francie 13 759
Chorvatsko 613
Irsko 3 127
Itálie 9 479
Kypr 158
Litva 493
Lotyšsko 66
Lucembursko 120
Maďarsko 329
Malta 0
Německo 56 132
Nizozemí 4 341
Polsko 5 848
Portugalsko 5 316
Rakousko 2 828
Rumunsko 3 029
Řecko 2 651
Slovensko 3
Slovinsko 3
Španělsko 23 170
Švédsko 6 691
Velká Británie 18 872

Zdroj: EWEA (více informací ZDE)

Nahoru
Menu:
Hlavní navigace: