Důležité odkazy

Více o projektech větrných elektráren Skupiny ČEZ na:

http://www.cez.cz/cs/energie-a-zivotni-prostredi/energie-z-obnovitelnych-zdroju/vitr.html

 

Vše o fungování větrných elektráren včetně flash modelu výroby elektřiny z větru najdete zde:

http://www.cez.cz/cs/energie-a-zivotni-prostredi/energie-z-obnovitelnych-zdroju/vitr/flash-model-jak-funguje-vetrna-elektrarna.html

 

Více o infrazvuku na webových stránkách Národní referenční laboratoře

http://www.nrl.cz

 

Stránky České společnosti pro větrnou energii

http://www.csve.cz

 

Nahoru
Menu:
Hlavní navigace: